შპს „იმერნეტი“ იმერეთის რეგიონალური მაშტაბით გთავაზობთ მაღალხარისხიან ინტერნეტ მომსახურეობის სერვის. დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ გაეცნოთ შპს „იმერნეტის“ სტანდარტულ ხელშეკრულებას.


იხილეთ ხელშეკრულების ფორმა