პაკეტის დასახელება                    სიჩქარე მიღება/გადაცემა                    ფასი თვეში

 

        მინი                                                     1Mbt / 1Mbt                                 15 ლარი

      ნორმალი                                               2Mbt / 1Mbt                                 20 ლარი

    სტანდარტი                                             4Mbt / 2Mbt                                 25 ლარი

სტანდარტ პლუსი                                      5Mbt / 2Mbt                                 30 ლარი