ორგანიზაცია:  შპს „იმერნეტი“

საიდენტიფიკაციო კოდი:  430024911

 

ფაქტიური მისამართი:  აღმაშენებლის ქუჩა 39, ზესტაფონი 2000, საქართველო

ელფოსტა: imerneti@gmail.com

საკონტაქტო ტელეფონი: ტექნიკური დახმარება 555 128777, ბილინგი 0492 250600

 

საბანკო ანგარიში

ს/ს "თიბისი ბანკი"    ანგარიშის ნომერი GE13TB7941536070100003